bg

A feltételek elfogadása

A SoftOrbits Company ("SoftOrbits") által a jelen weboldallal ("Webhely") kapcsolatban nyújtott szolgáltatások az alábbi Felhasználási feltételek ("Feltételek") hatálya alá tartoznak. A Szoftver (az itt meghatározottak szerint), a Szolgáltatások (az itt meghatározottak szerint) ezen a Webhelyen történő elérésével, használatával vagy a Szoftver (az itt meghatározottak szerint) használatára történő regisztrációval Ön elfogadja a jelen Feltételek betartását és magára nézve kötelezőnek tekinti azokat. Ha nem fogadja el az összes feltételt, ne használja ezt az oldalt.

A szolgáltatások leírása

A SoftOrbits hozzáférést biztosíthat Önnek különféle erőforrásokhoz, anyagokhoz és letöltésekhez, beleértve üzleti, oktatási és műszaki híreket és információkat (együttesen: "Szolgáltatások"). A Szolgáltatások, beleértve a frissítéseket és fejlesztéseket is, a Feltételek hatálya alá tartoznak.

A szoftver használata

Bármely szoftver vagy kapcsolódó anyag, amely letölthetővé válik erről az Oldalról, vagy más módon az Ön rendelkezésére bocsátják ("Szoftver"), a SoftOrbits és/vagy licencadói (ha vannak ilyenek) szerzői jogvédett munkája. A Szoftver letöltésének és/vagy használatának joga a vonatkozó végfelhasználói licencszerződés ("SoftOrbits Licencszerződés") feltételeinek hatálya alá tartozik. Tilos a Szoftver minden olyan használata, sokszorosítása vagy újraelosztása, amely nincs összhangban a SoftOrbits Licencszerződéssel.

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

A használat korlátozása

Amennyiben a Feltételek és/vagy a SoftOrbits Licencszerződés másként nem rendelkezik, a Szolgáltatások az Ön személyes és nem kereskedelmi célú használatára szolgálnak. Ön nem módosíthatja, másolhatja, terjesztheti, továbbíthatja, megjelenítheti, előadhatja, reprodukálhatja, közzéteheti, licencelheti, származékos műveket hozhat létre, átruházhatja vagy eladhatja a Szolgáltatásokból származó információkat, termékeket vagy szolgáltatásokat. Ha Ön megszegi a jelen Feltételek bármelyikét, a Honlap használatára vonatkozó engedélye automatikusan megszűnik, és köteles azonnal megsemmisíteni a birtokában lévő, a Honlapról szerzett anyagokat.

Visszaszállítási politika

Nem kínálunk visszatérítést olyan szoftverek esetében, amelyeknél a regisztrációs kulcskódot már elküldtük az ügyfélnek. Mielőtt úgy dönt, hogy megvásárolja szoftverünket, kérjük, töltse le, telepítse és próbálja ki az általunk biztosított tesztverziókat.

A visszatérítési politika alóli kivételeket eseti alapon kezeljük, és csak sürgős vagy enyhítő körülmények fennállása esetén engedélyezzük.

Nagy erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy olyan próbaverziót készítsünk, amellyel az ügyfelek meggyőződhetnek elégedettségükről és a rendszerrel való kompatibilitásról. Ez lehetővé teszi ügyfeleink számára, hogy megalapozott vásárlási döntést hozzanak. Ha a vásárlás megtörtént, nem kínálunk készpénz-visszatérítést vagy cserét. Úgy érezzük, hogy ez a politika összhangban van a világ nagy szoftver-kiskereskedőivel.

A fizikai árukkal ellentétben az elektronikusan terjesztett szoftverek és szoftverlicencek sokszorosíthatók. Ha egyszer már kiadtak egy licencet, sajnos nem áll módunkban visszahívni az összes példányt.

Ezért a SoftOrbits nem fogadja el a termékek visszavételét vagy cseréjét. Elvárjuk, hogy a vásárlás előtt elégedett legyen a termékkel. Ez alól a politika alól nincs kivétel.

Bármely szoftvertermék és/vagy szolgáltatás megrendelésével Ön megerősíti, hogy:

1. Ön korábban letöltötte és kipróbálta a szoftvertermék(ek) próbaverzióját (próbaverzióit).

2. Ellenőrizte termékünk(ek) rendszer-kompatibilitását saját PC-rendszerével és konfigurációjával.

3. Tudja, hogy a regisztrációs e-mail(ek) elküldése után a visszatérítés nem lehetséges.

4. Elfogadja a fentiekben feltüntetett visszaküldési szabályzatunkat.


30 napos pénzvisszafizetési tilalom elfogadhatatlan körülmények között

 1. You purchased the so-called 'wrong' product, and you purchased the 'right' product from another company.
 2. You changed your mind after placing an order.
 3. You requested for a refund for technical issues, but never provided any assistance to our support team with
 4. any detailed description of the problem.
 5. Refund for part of a bundle.
 6. Special offer product.
 7. Request for a refund of more than 30 days

30 napos pénzvisszafizetés elfogadott körülmények között

 1. Téves terméket vásárolt, majd 30 napon belül megvásárolta a megfelelő terméket a softorbits.com-tól.
 2. A harmadik fél fizetési platformjának rendszerproblémája miatt kétszeres költséget számoltak fel Önnek.
 3. A termék technikai problémákkal küzd.
 4. Nem kapta meg tőlünk a termék regisztrációs kódját, és nem kapott választ a támogatási csapatunktól 24 órán belül, miután jelentette ezt nekünk.

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

FONTOS: E SZOFTVER VÉGSZERZŐI HASZNÁLATI LICENCEMEGÁLLÁS ("EULA") AZ ÖN ÉS A SoftOrbits KÖZÖTT LÉTREJÖTT JOGI MEGÁLLAPODÁS. A JELEN MEGÁLLAPODÁSSAL EGYÜTT BIZTOSÍTOTT SZOFTVER (A "SZOFTVER") HASZNÁLATA A JELEN FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁT JELENTI. A TELEPÍTÉSI FOLYAMAT BEFEJEZÉSE ÉS A SZOFTVER HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIVEL, NE TELEPÍTSE ÉS/VAGY NE HASZNÁLJA A SZOFTVERT. A SZOFTVERTERMÉK TELEPÍTÉSÉVEL, MÁSOLÁSÁVAL VAGY EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA, HOGY A JELEN EULA FELTÉTELEI KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰEK.

1. LICENCE GRANT. A SoftOrbits licencet ad Önnek a SZOFTVER egy példányának egyetlen számítógépen történő használatára. Az "Ön" azt a vállalatot, szervezetet vagy magánszemélyt jelenti, amelynek pénzeszközei a licencdíj megfizetésére szolgálnak. A "használat" a SZOFTVER tárolását, betöltését, telepítését, futtatását vagy megjelenítését jelenti. Ön nem módosíthatja a SZOFTVERT, és nem tilthatja le a SZOFTVER licencelési vagy ellenőrzési funkcióit, kivéve, ha ez a SZOFTVER programozási funkcióinak szándékolt része. Ez a licenc nem ruházható át más rendszerre, illetve más szervezetre vagy személyre.

2. Kipróbálás és regisztráció. Ön jogosult a SZOFTVER regisztráció nélküli használatára kizárólag a SZOFTVER teljesítményének értékelése céljából, legfeljebb 20 napos időtartamra. Ha ezt követően a SZOFTVER további használatára van igény, akkor a SZOFTVER-t a SoftOrbits-nál regisztrálni kell, a szoftverhez mellékelt dokumentációban található regisztrációs információkban meghatározott feltételek szerint. Elvárjuk, hogy Ön a SZOFTVERT a saját rendszerén használja, és vásárlás előtt alaposan értékelje annak hasznosságát és funkcionalitását. Ez a "próbálja ki, mielőtt megveszi" megközelítés a végső garancia arra, hogy a SZOFTVER az Ön megelégedésére fog működni.

3. BIRTOKLÁS. A SZOFTVER a SoftOrbits tulajdona és szerzői joga. Az Ön licenc nem ad tulajdonjogot vagy tulajdonjogot a SZOFTVERRE, és nem értelmezhető úgy, mint a SZOFTVERhez fűződő bármely jog eladása.

4. COPYRIGHT. A SZOFTVER és minden jog, korlátozás nélkül beleértve a benne foglalt tulajdonjogokat is, a SoftOrbits vagy beszállítói tulajdonát képezi, és a szerzői jogi törvények és nemzetközi szerzői jogi szerződések, valamint más szellemi tulajdonjogok és szerződések által védett. A SZOFTVER licencelésre, nem pedig értékesítésre kerül. Ön tudomásul veszi, hogy a SZOFTVER szellemi tulajdonának tulajdonjoga nem száll át Önre. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a SZOFTVER tulajdonjoga és teljes tulajdonjoga a SoftOrbits kizárólagos tulajdona marad, és Ön nem szerez semmilyen jogot a SZOFTVER-hez, kivéve a jelen licencben kifejezetten meghatározottak szerint. Ön beleegyezik, hogy a SZOFTVER bármely másolata tartalmazza ugyanazokat a tulajdonjogi megjegyzéseket, amelyek a SZOFTVER-en és a SZOFTVER-ben is megjelennek.

5. VISSZAFEJTÉS. Ön vállalja, hogy nem kísérli meg a SZOFTVER teljes vagy részleges fordított fordítását, módosítását, fordítását vagy szétszerelését.

6. NINCS EGYÉB SZAVATOSSÁG. A SZOFTVERT A SZOFTVERTERMÉK "ÚGY, AHOGY VAN", MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL NYÚJTJUK. A SoftOrbits a SZOFTVERRE VONATKOZIK MINDEN EGYÉB KIFEJEZETT VAGY KELETLEN JÓTÁLLÁSBÓL, BELEÉRVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KIFEJEZETT JÓTÁLLÁSRA, A KIFEJEZETT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSSÉGRE ÉS A HARMADIK FELEK JOGAI NEM MEGTALÁLÁSÁRA. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSÁT VAGY A HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, ILLETVE A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZNAK ÖNRE. EZ A JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT TÖRVÉNYES JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, ÉS EGYÉB JOGAI IS LEHETNEK, AMELYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK.

7. HATÁLYOSÍTÁS. A jelen licenc bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén a felek megállapodnak abban, hogy az érvénytelenség nem érinti a jelen licenc fennmaradó részeinek érvényességét.

8. NINCS FELELŐSSÉG A KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT. A SoftOrbits semmilyen esetben sem vállal felelősséget semmilyen követelésért, akár szerződésen, akár jogellenes cselekményen, akár más felelősségre vonáson alapul, amely meghaladja az Ön által befizetett licencdíjat, ha van ilyen.

9. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Ez az Ön és a SoftOrbits közötti teljes megállapodás, amely minden korábbi, a jelen licenc tárgyára vonatkozó, akár írásbeli, akár szóbeli megállapodást vagy megegyezést felülír. Ha a jelen megállapodás bármely része érvénytelennek és végrehajthatatlannak bizonyul, az nem érinti a megállapodás fennmaradó részének érvényességét, amely továbbra is érvényes és végrehajtható marad annak feltételei szerint. Ez a megállapodás automatikusan megszűnik, ha Ön nem tartja be a feltételeit. A SoftOrbits saját belátása szerint bármikor módosíthatja ezt a megállapodást írásban.